Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Bekkenfysiotherapeuten zijn opgeleid in onderzoek, preventie en behandeling van bekkenbodemfunctiestoornissen, bekkenklachten en bekkenpijn.

Deze klachten komen zowel bij mannen als bij vrouwen voor.

Daarnaast hebben zij kennis van de werking van de urinewegen, het darmstelsel en van seksuele problematiek voor zover dit een relatie heeft met de functies van de bekkenbodem.

Sinds 1981 bestaat er een Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartumgezondheidszorg (NVFB), een subvereniging van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en sinds 2005 kunnen bekkenfysiotherapeuten zich officieel laten registreren.

Indicaties

Bekkenbodemfunctiestoornissen:

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
  • retentieklachten, het niet goed kunnen uitplassen.
  • obstipatieklachten, het moeizaam kwijt kunnen van ontlasting.
  • verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen.
  • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen.
  • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem.
  • klachten voorafgaand of na afloop van chirurgische ingrepen in de onderbuik (gynaecologische-, urologische- of darmoperaties).

Bekkenklachten/bekkenpijn:

  • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rondom de zwangerschap en bevalling.
  • ook gezonde zwangeren vormen een indicatie; bij deze doelgroep is de begeleiding m.n. gericht op preventie van bekkenpijn en preventie van bekkenbodemfunctiestoornissen.
  • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

Verwijzing vindt plaats via de huisarts, medisch specialisten, psychologen/seksuologen of op voorstel van de verloskundige.

maar wij zijn ook direct toegankelijk zonder verwijsbrief.

De fysiotherapeut bepaalt of u voor een behandeling in aanmerking komt of dat u nog een verwijzing nodig heeft.